Facadeisolering kan være en god investering for dig, hvis dit hus er dårligt isoleret eller trænger til en ny facade.

Der er en række faktorer, der spiller ind under planlægningen af isoleringen.

Video: Facadeisolering – gør det selv!

Hvordan udfører man selv isoleringen til huset, så man derved sikrer en billig facadeisolering?

Du kan se en udførlig video-guide herunder:

Her har du en facadeisolerings video. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

facadeisolering-systemoversigt

1. Sokkelprofil

2. Klæber

3. Isolering

4. Dyvler

5. Hjørneprofil

6. Underpuds

7. Armeringsnet

8. Opretningslag

9. Primer

10. Dekorationspuds

11. Sokkelisolering

12. Sokkelpuds

 

Hvad er facadeisolering?

Når man taler om facadeisolering, så bliver isoleringen lagt udover husets ydervægge, så huset

nærmest pakkes ind.

Producenterne på markedet tilbyder mange forskellige løsninger, men essensen er, at man skal

beslutte sig for, hvorvidt facaden skal være pudset eller i stedet skal beklædes. Fordelen ved pudset facade er at den er fugefri. Altså ingen synlige samlinger.

Uanset, hvordan det pågældende hus er bygget, så er det muligt at få lavet facadeisolering, men forarbejdet og selve monteringen vil variere alt

efter, hvilken type hus, man arbejder med.

Af forskellige typer kan blandt andet nævnes murstenshus, træhus, betonhus og gasbetonhus.

Facadeisolering benyttes både på gamle huse, der består af massive ydervægge, som har vanskeligt

ved at holde på varmen.

Nyere huse kan også trænge til isolering, hvis de er blevet udstyret med dårlig isolering ved

opførslen.

Forskellige facadeisoleringer

Facadeisoleringen kan blive udført på mange forskellige måder. De vigtigste faktorer på

dette område er, hvilket hus, der er tale om, hvordan den eksisterende facade er bygget samt hvilket

tagudhæng huset har.

Derfor bør du altid kontakte en fagmand, der kan lave en vurdering af huset og præsentere dig for

mulighederne.

Som udgangspunkt kræver det ikke en tilladelse af kommunen, hvis man ønsker, at få sin facade

isoleret. Der kan dog være specielle regler på området, der fremgår i lokalplanen, som bestemmer, hvordan

de enkelte huse skal fremstå. Derfor kan man i sjældne tilfælde opleve, at en facadeisolering ikke er

lovlig.

Vi anbefaler derfor, at du tager kontakt til kommunens tekniske forvaltning om projektet, inden det

påbegyndes, så du er på den sikre side.

Fordelene ved facadeisolering

Der er en række store fordele ved køb af en god facadeisolering.

1. Varmeudgifterne nedbringes

Du vil ofte opleve en stor besparelse ved facadeisolering. Varmeudgifterne kan nedbringes markant.

2. Det indvendige areal bevares

Ved indvendig isolering vil man opleve, at der bliver taget kvadratmeter af beboelsespladsen, men

det er ikke tilfældet med facadeisolering.

Årsagen er, at isoleringen bliver placeret ovenpå ydervæggene. Denne metode er også helt oplagt til

huse, der lider af et højt energitab, grundet dårlig isolering.

3. Mindre risiko for skimmelsvamp

Facadeisoleringen er også med til at holde huset tørt og frit for fugt. Dermed er risikoen for

skimmelsvamp altså mindsket markant.

4. Huset forberedes nemt til facadeisolering

Hvis vi kigger praktisk på oprydningsarbejdet, så er der også meget tid og besvær at spare. Man

undgår nemlig at skulle flytte radiatorer, varmerør og elinstallationer, som det oftest er nødvendigt

at flytte, når man skal have foretaget en indvendig isolering.

Da alt arbejdet foregår udvendigt, er oprydningsarbejdet i form af støv og snavs indvendigt heller

ikke noget, som du skal bekymre dig det mindste om.

5. Ydermure fungerer som varmedepot

Ydermurene bliver pludselig tilført en ekstra dimension. I fyringssæsonen vil de nemlig kunne

fungere som varmedepot, mens de hjælper med at holde huset køligt om sommeren.

Hvad bør jeg være opmærksom på?

Det var en række af fordelene ved at få implementeret en facadeisolering. Der er dog også en række

udfordringer, man skal være opmærksom på.

En udvendig isolering kan nemt blive en forholdsvis dyr løsning. Den skal udføres på én gang.

Derfor kan udgifterne og forbedringen af huset ikke deles op i flere etaper, som det er tilfældet med

en indvendig isolering.

Det kan virke uoverskueligt, at skulle analysere, hvad en udvendig isolering vil få af betydning for

dit hus, så det anbefales at få hjælp af en fagmand. Han vil også kunne hjælpe dig med at skabe et overblik over, hvor mange penge, du kan

spare på varmeudgifter, og hvor hurtigt investeringen er tjent hjem igen.

Når facaden er blevet tykkere, vil det få de oprindelige døre og vinduer til at sidde længere inde. Det anbefales at du ser forskellige eksempler, inden du beslutter dig.