Ønsker du hjælp til opmåling, send en mail til [email protected], med billeder af huset, så kontakter vi dig.  

Hjælp til opmåling

Hvor meget mur har du egentlig? Læs guiden herunder.

Vi har nedenfor tegnet et simpelt hus som vi bruger til skabelon. Du får først et overblik over arealerne af vores simple hus.

Hus set fra flyperspektiv

Hus set fra fugleperspektiv - Front

Hus set fra fugleperspektiv - Bag

Beregning af arealerne

Forsiden af huset

Døre og vinduer medregnes i det totale overfladeareal som udgangspunkt. Dog med undtagelse af store dør- og vinduespartier.

Sokkel

Hvis der ønskes specielt puds til soklen, beregn da arealet af hele huset inklusiv sokkel, og arealet af KUN soklen. Husk også at lægge 30 cm til under jorden, hvis området er tilgængeligt.

For at beregne arealet af “Gavl 1” som ses på figuren til venstre, deler vi først gavlen op i to stykker. Det første stykke er den firkantede murflade, og det andet stykke er loftsrummet under taget og over gavl 1, som ses på figuren i form af en trekant.

Læg 30 cm til højden af huset, hvis det er muligt at grave ned til starten af soklen af huset. Man pudser nemlig altid så dybt som muligt. Hvis der er fortorv eller terrassesten som ikke kan fjernes, så behøves der naturligvis ikke lægges 30 cm til.

Gavl 1: Mål først højden af muren “H” og læg 30 cm til. Dernæst mål bredden af muren “B”.
Regn så: H * B

Som eksempel er H = 2,4 meter og B = 4,3 meter.
Beregn så: 2,4 meter * 4,3 meter = 10,32 kvadratmeter

Loftsrummet: Mål først bredden af gavl 1. Derefter skal vi have højden af trekantstykket. Det kan gøre på to måder, enten måler du helt nede fra jorden til spidsen af taget og trækker så H fra dit mål, ellers må du kravle op og måle længden af den røde streg på figuren mærket med GH.

Regn så: GH * B / 2.

Som eksempel er GH = 2,2 meter og B = 4,3 meter.

Beregn så 4,3 meter * 2,2 meter / 2 = 4,73 kvadratmeter

Arealet af hele gavlen sammenlagt:

Læg nu de 10,32 kvadratmeter til de 4,73 kvadratmeter = 15,05 kvadratmeter i alt.

Bagsiden af huset

På figuren til venstre ses loftsrummets vinduer, som også skal beregnes.

Regn igen: H * B / 2.

Når den først er beregnet, så husk at lægge alle fladerne sammen. På figuren til venstre er der fire vinduesflader, så gang dit resultat op med 4.

 

Terrassemuren her regnes i ét L * H. I nogle tilfælde kunne dør- og vinduepartierne trækkes fra, hvis det enkelte område udgør mere end 2,5 kvadratmeter. Vi plejer at sige, “Det er bedre at have lidt for meget materialer tilbage, end lidt for lidt”.

Flader som ikke medregnes

Har huset et stort vindue i loftsrummet eller er loftsrummet ved gavlen skærmet af med træ, så behøver du selvfølgelig ikke medregne dette areal i det samlede areal af husets mure.

Hvis et dør- og vinduesparti udgør mere end 2,5 kvadratmeter, regnes denne ikke med i det samlede areal. Træk ikke de små vinduer fra, da vindueskarme og vinduesbænke kan kræve flere materialer end man lige forestiller sig.

Materialer kan gå tabt på jorden eller i spande, hvis ikke det forarbejdes hurtigt nok. Har du brug for, at vi pudser dit hus, så kontakt os her. Vi sørger for der kun bliver brugt den nødvendige mængde, og undgår derved spild.

Flader som ikke medregnes

  • Store dør- og vinduespartier over 2,5 kvadratmeter
  • Flader som ikke pudses, så som træbelagt overflade